Český klub velkých kníračů, z. s.
Velký knírač patří na soupisky vrcholových kynologických akcí.       Pořádání Mistrovství světa je součástí poslání kynologické velmoci.

Vítáme Vás na stránkách Českého klubu velkých kníračů!


Co čekat od Českého klubu velkých kníračů?

  • Transparentní financování = transparentní účet klubu, rozpočet schválený členskou schůzí

  • Transparentní rozhodování = Rada hlasuje jmenovitě a s odůvodněním

  • Přímé rozhodování = každý člen může hlasovat, žádní delegáti, žádné pobočky

Od října 2018 jsme dočasným členem ISPU!

ČKVK v současné době řeší:

  • Přijetí do struktury ČKS (předpoklad 2019)


  • Čeká nás hodně práce

  • Financování je (zatím) závislé na členských příspěvcích

  • Zatím nezajišťujeme chovatelský servis


Přes to všechno věříme, že samostatný klub velkých kníračů má smysl a uděláme vše pro nejlepší možný výsledek.